ناکامی های ارتش رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در جنگ علیه نوار غزه باعثشد که وزیر جنگ این رژیم فرمانده نیروی هوایی را برکنار کند.

شبکه خبری فلسطین الیوم به نقل از سایت اسرائیلی «واللا» گزارش داد که «موشیه یعلون» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی سرتیپ «عمیکام نورکین» را به عنوان فرمانده نیروی هوایی و جانشین «حاجی تبلونسکی» که از دو سال پیش عهده دار این منصب بود، تعیین کرد.

بر اساس این گزارش، تبلونسکی نیز به عنوان رئیس شعبه نیروی انسانی ارتش اسرائیل تعیین شد و این در حالی است که بیشتر اعضای این شعبه را زنان تشکیل می دهند.