تا چند روز دیگر حکم نهایی دادگاه آیت الله نمر که دادگاهی غیر قانونی و باطل است، اعلام خواهد شد. برخی اخبار حکایت از آن دارد که آیت الله نمر به اعدام محکوم خواهد شد.

وب سایت فارسی زبان آیت الله شیخ «نمر باقر النمر» رهبر شیعیان عربستان سعودی به آدرس اینترنتی http: / / al - nimr. net راه اندازی شد.

در همین راستا سید «محمد موسوی» مدیر مسئول وب سایت فارسی آیت الله نمر، ضمن اعلام این خبر، گفت: به توصیه و درخواست یکی از نزدیکان آیت الله نمر، این وب سایت فارسی زبان راه اندازی شده است.

وی در ادامه افزود: هدف از راه اندازی وب سایت فارسی آیت الله نمر، اطلاع رسانی دقیق در مورد جدید ترین اخبار درباره آیت الله نمر است.

سید «محمد موسوی» همچنین گفت: تا چند روز دیگر حکم نهایی دادگاه آیت الله نمر که دادگاهی غیر قانونی و باطل است، اعلام خواهد شد. برخی اخبار حکایت از آن دارد که آیت الله نمر به اعدام محکوم خواهد شد.

او ادامه داد: البته بعید به نظر می رسد مقامات آل سعود با اجرای حکم اعدام ایشان موافقت کنند زیرا در آن صورت حماقت خود را به جهانیان ثابت خواهند کرد زیرا مناطق مختلف عربستان سعودی به ویژه مناطق شیعه نشین برای گرفتن انتقام خون آیت الله نمر، قیام خواهند کرد.