معاون اتاق‎های تجارت افغانستان با اشاره به اثرات طولانی‎شدن روند انتخابات افغانستان، اظهار داشت: افت سطح و میزان صادرات، یکی از مهمترین تاثیرات جنجال در اعلام نتایج انتخابات و عدم حصول به نتیجه لازم است.

«خان جان الکوزی» معاون اتاق‎های تجارت افغانستان با پرداختن به اثرات ناگوار اقتصادی طولانی‎شدن روند انتخابات افغانستان، اظهار داشت: پایین آمدن سطح صادرات، یکی از تأثیرات طولانی‎شدن روند انتخابات این کشور بوده است.

وی افزود: میزان صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته، حدود ۲۰ درصد کاهش را نشان می‎دهد.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی افغان، حدود ۴ ماه است که فضای انتخاباتی باعثسردرگمی و سراسیمگی سرمایه‎داران و تاجران افغان و موجب کاهش فعالیت‎های اقتصادی آنان شده است.

الکوزی همچنین گفت: کاهش فعالیت‎های اقتصادی در افغانستان موجب شده که میزان مبادلات و معاملات تجاری در این کشور کاهش یافته و سطح صادرات آن پایین آید.

خودسری‎ها و بی‎مسئولیتی‎های ناشی از پایان عمر دولت فعلی افغانستان

الکوزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: طولانی‎شدن روند انتخابات باعثشد که حکومت فعلی افغانستان پس از پایان زمان قانونی زمامداری خود، همچنان به کار خود ادامه دهد و این مسئله سبب سرکشی و نافرمانی‎ها در سطح ادارات دولتی گردیده است.

وی افزود: خودسری‎ها، بی‎مسئولیتی‎ها و نافرمانی‎های ناشی از پایان عمر دولت فعلی افغانستان موجب شده که پلیس پاسگاه‎هایی مُشرِف به راه‎های ترانزیتی در افغانستان را به بهانه‎های مختلف توقیف کند.

ناامنی؛ عمده‎ترین چالش فراروی فعالیت‎های اقتصادی در افغانستان

الکوزی در ادامه اظهار داشت: ارتقای سطح صادرات افغانستان در گام نخست به بهبود اوضاع امنیتی افغانستان بستگی دارد و در شرایط حاضر، ناامنی عمده‎ترین چالش فراروی فعالیت‎های اقتصادی در افغانستان است.

وی افزود: سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از تاجران و سرمایه‎گذاران افغانستان به طرق مختلف مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و تا زمانی که دولت امنیت جانی و روانی تاجران و سرمایه‎گذاران را تأمین نکند، چشم‎انداز فعالیت‎های اقتصادی در این کشور امیدوار کننده نخواهد بود.

کاهش میزان محصولات صادراتی بر اثر کاهش کمک‎‎های خارجی

الکوزی با برشمردن برخی اقلام صادراتی افغانستان، از جمله قالی و پارچه‎‎های دست‎دوز افغان، اظهار داشت: با کاهش کمک‎های خارجی؛ میزان محصولات صادراتی افغانستان با افت شدیدی مواجه شده است.

افزایش میزان محصولات صادراتی نیازمند توجه به مزارع و سیستم آبیاری

الکوزی، یادآور شد: از کمک‎هایی که در ۱۳ سال گذشته به افغانستان سرازیر شد، در جهت بازسازی زیرساخت‎های اقتصادی، از جمله در راستای حفاری چشمه‎ها و منابع آبی افغانستان استفاده‌ای نشد و اکنون با افت این محصولات مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: در صورتیکه به مزارع و منابع آبیاری کشت‎زارها مانند چشمه‎ها و کاریزهای افغانستان توجه جدی نشود، سطح صادرات میوه خشک و تازه افغانستان به عنوان یکی از عمده‎ترین اقلام صادراتی این کشور با کاهش سرسام‎آوری مواجه خواهد شد.