رئیس جمهور عراق " حیدر العبادی " را مامور تشکیل کابینه کرد.

شبکه السومریه به نقل از منابع آگاه گزارش داد: " فؤاد معصوم " رئیس جمهوری عراق " حیدر العبادی " را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.