والی داعش در تکریت عراق گفت: ابوحنیفه امام بدعت در اسلام است. سنی و شیعه هر دو کافرند.

این تروریست پس از دستگیری به خبرنگار شبکه " العراقیه " گفت: " ابو حنیفه امام بدعت در اسلام است، و اهل سنت و شیعیان همگی کافرند، مگر آنکه توبه و با خلیفه ابوبکر بغدادی بیعت کنند. "
وی افزود: " سنی ها، شیعیان، مسیحیان، مندائی ها، لیبرالها و ملی گرایان همگی باید بمیرند مگر آنکه با خلیفه مسلمانان بیعت کنند. "
سایت خبری " وردنا " به نقل از این تروریست داعشی خاطرنشان کرد: " ما می خواهیم دولت خلافت به پایتختی بغداد ایجاد کنیم. "
این تروریست همچنین تأکید کرد که این گروه تروریستی قصد دارد همه حسینیه ها، مساجد و کلیساها را تخریب کند.