رسمت بخشیدن به یک گروه تروریستی و به کار بردن عبارت دولت اسلامی به این گروه از سوی رسانه متعلق به کشور انگلیس به دنبال چه هدفی صورت می گیرد؟

گروه تکفیری داعش که در گذشته در رسانه بی بی سی با عناوین داعش و یا گروه تندرو سنی قابل مشاهده بود کم کم این عناوین با عبارت دولت اسلامی جایگزین شده به نحوی که این رویکرد بی بی سی کم کم باعثجا افتادن این عبارت در دیگر رسانه های خبری شده است.

معیارهای مدنظر بی بی سی برای جایگزین کردن کلمات داعش با عبارت دولت اسلامی جز اینکه به رسمیت بخشیدن رسانه ای دولت اسلامی دامن بزند هیچ نتیجه دیگری را در پی نخواهد داشت تا در ادامه آن گروه تروریستی و تکفیری داعش برشی کامل از یک جامعه اسلامی معرفی شود.

فعالیت های چند ساله القاعده و شعبه جدید التاسیس آن موسوم به گروه داعش با هیچ کدام از معیارهای اسلامی منتج از قرآن کریم، احادیثو سنت سازگار ندارد و به هیچ عنوان نمی تواند این گروه بخشی از جامعه اسلامی معرفی شود.

آنچه در طول فعالیت گروه داعش در جوامع اسلامی رخ داده نتایجی جز مسلمان کشی، پایمال شدن مولفه های انسان دوستانه اسلام و رعب و وحشت اقلیت های غیر اسلامی در میان جامعه اسلامی حاصل و عایدی نداشته است.

دولت اسلامی مدنظر بی بی سی حدود سه سال است که کشتار مسلمانان را از سوریه آغاز کرده و حالا هم در کشور عراق منطقه ای سنی نشین را اشغال کرده و تا توانسته در میان مناطق مسلمانان رعب و وحشت ایجاد کرده است.

سوال اینجاست که ماشین جنگی این گروه قبل از حمله به عراق از سوی کدام کشورها تجهیز و ساماندهی شده بود و این تسلیحات در کدام کشورها ساخته شده است و قرار است بر علیه چه کسانی استفاده شود؟

دولت انگلیس در طول فعالیت سه ساله گروه های داعش در ظاهر تنها نظاره گر صحنه بوده و آنچه واقعیت امر نشان می دهد پشتیبانی های نهانی انگلستان و چند کشور دیگر اروپایی و منطقه ای است که توانسته این گروه را از فروپاشی نجات دهد.

انگلیس که در جنگ های اول و دوم خلیج فارس یکی از متحدان اصلی آمریکا به شمار می رفت چگونه است که در تحولات صورت گرفته اخیر در کشور عراق هیچ واکنشی نشان نمی دهد و در ظاهر خود را کاملا بیطرف نشان می دهد؟

رسانه بی بی سی کاملا همسو بودنش با انگلستان را حفظ کرده و در انتشار اخبار مربوط به گروه تروریستی داعش به صورت کاملا هدفمند عبارت دولت اسلامی را به کار می برد تا گروه داعش به عنوان نمونه ای کامل از جوامع اسلامی در ذهن ها تداعی شود.