سازمان ملل با اشاره به کشته شدن هزار و ۵۰۰ غیرنظامی افغان در سال ۲۰۱۴ گزارش داد که تلفات کودکان ۳۴ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس در شش ماه نخست سال جاری میلادی هزار و ۵۶۰ غیرنظامی در افغانستان کشته و ۳ هزار و ۲۹۰ فرد دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر میزان تلفات کودکان در شش ماهه اول سال ۲۰۱۴ میلادی ۳۴ درصد و تلفات زنان نیز ۲۴ درصد افزایش یافته است.

سازمان ملل با اشاره به کشته شدن ۲۴۰ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۰۰ فرد دیگر در ماه جولای گزارش داد که این ماه مرگبارترین حمله در بازار ارگون ولایت پکتیکا بوده و این رقم در مقایسه با ماه ژوئن که در آن ۲۹۰ نفر کشته و ۳۰۰ فرد دیگر زخمی شدند کاهش یافته است.