رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر امور خارجه افغانستان در مورد دیدگاه ها و همکاری های دوجانبه در شهر دوشنبه پایتخت این کشور بحثو گفتگو کردند.

به گزارش CA –News، امامعلی رحمان؛ رئیس جمهور تاجیکستان و ضرار احمد عثمانی؛ وزیر امور خارجه افغانستان، در مورد دیدگاه ها و همکاری های دوجانبه میان این دو کشور بحثو تبادل نظر نمودند.
رئیس جمهور تاجیکستان، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان گفت: برگزاری انتخابات در یک فضای آرام سبب تقویت امنیت، ثبات و رشد اقتصادی در کشور می شود.
امامعلی رحمانف افزود، ما خواهان گسترش روابط همکاری با دولت جدید افغانستان پس از انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود.
وی همچنین، به همکاری های دوجانبه میان نیرو های امنیتی و سازمان های اجرای قانون، در امر مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، افراط گرایی نیز تاکید کرد.

وزیر داخله تاجیکستان بر تأسیس نمایندگی این کشور در چند ولایت افغانستان تأکید کرد

رمضان رحیم اف وزیر داخله جمهوری تاجیکستان با بیان این که، کشورش در نظر دارد تا دفتر نمایندگی خود را در افغانستان تاسیس نماید گفته است، در حال حاضر پیش نویس این طرح در حال اجرا است، پس از بررسی به مقامات افغاستان ارائه خواهد شد.
وی افزود، تاجیکستان در نظر دارد تا در چند ولایت افغانستان دفتر نمایندگی افتتاح نماید.