وزارت دادگستری بحرین با هدف تعلیق سه ماهه فعالیت جمعیت الوفاق اقامه دعوی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری ایلاف، وزارت دادگستری و امور اسلامی و اوقاف بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور تعلیق فعالیت جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف در این کشور، به مدت سه ماه اقامه دعوی کرده است تا جمعیت مذکور طی این دوره به اصلاح فعالیت‌های خود بپردازد.

در این بیانیه آمده است: این اقدام به خاطر پافشاری جمعیت الوفاق بر انجام اقدامات غیرقانونی و امتناع از اصلاح فعالیت‌های خود و برگزاری نشست‌های غیرقانونی صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه ادعا شده است: وزارت دادگستری بارها از جمعیت مذکور خواسته تا به اصلاح فعالیت‌های خود بپردازد اما جمعیت الوفاق همواره در نشست‌های خود به اقدامات نادرستی دست زده است.

در این بیانیه اشاره شده است که جمعیت الوفاق تنها جمعیتی است که به قوانین کنگره ملی پایبند نیست.

همچنین دادگاه بحرین اقدامات جمعیت مجمع ملی دموکرات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وزارت دادگستری بحرین جمعیت الوفاق را جمعیتی غیرقانونی می‌داند.