ششمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم به روال هر سال، امسال نیز به همت شورای عالی قرآنی و همکاری تمام نهادهای فعال در امور قرآنی در کابل برگزار شده است.

[divide]

به گزارش خبرگزاری رشد، در این نمایشگاه چاپ خانه ها، نشرات، نهادها و رسانه ها شرکت کرده اند.

عباس حسن زاده، رئیس ششمین نمایشگاه بزرگ بهار قرآن، گفت: " امسال به دلیل کمبود فضا انتشارات در نمایشگاه حضور ندارد و تنها از کسانیکه در عرصه علوم قرآنی فعالیت داشته اند دعوت به عمل آمده است. "
وی افزود غرفه رسانه ها نیز در نمایشگاه وجود دارد.

حسن زاده گفت غرفه های مربوط به امور کودک به شمول نقاشی و دیگر محصولات کودکانه در مقایسه با سالهای گذشته گسترش یافته است و نمایشگاه ششم با موضوعات مختلف دینی و خانوادگی برای تمام بازدیدکنندگان در سنین مختلف سنی و مقاطع تحصیلی مفید خواهد بود.

وی افزود برخلاف سالهای گذشته ناشران ایرانی در این دوره حضور ندارند.