وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ایران بعنوان رئیس دوره ای " جنبش عدم تعهد " از همه توان خود در عرصه منطقه ای و بین المللی برای محکومیت و توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه استفاده خواهد کرد.

[divide]

در پی دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بکارگیری همه توان جنبش عدم تعهد در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران، غلامحسین دهقانی سفیر و سرپرست نمایندگی این کشور در نیویورک را مامور پیگیری موضوع و تنظیم جلسه فوری با اعضای جنبش عدم تعهد نمود.
بر همین اساس نمایندگی ایران در سازمان ملل بعنوان رئیس نم با فراخوان اعضای جنبش عدم تعهد، درباره جنایات گسترده صهیونیستها در اراضی اشغالی فلسطین و بویژه نوار غزه نشست فوق العاده جنبش عدم تعهد را برای رسیدگی به این جنایات برگزار کرد.
در این نشست سفیر و سرپرست نمایندگی ایران در سازمان ملل متحدد در جایگاه رئیس جلسه، جنایات آشکار رژیم صهیونیستی بر ضد مردم فلسطین را نقش فاحش حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل انسان دوستانه و حقوق بشر مردم فلسطین دانست و توجه شورای امنیت را به مسئولیت های خود برای جلوگیری از تجاوز و توقف جنایات جاری صهیونیستها علیه مردم غزه خواستار شد.
در این نشست همچنین ریاض منصور نماینده ناظر فلسطین در گزارشی حاضران را در جریان تحولات در عرصه درگیری ها و نیز آخرین تحولات سیاسی در مقر سازمان ملل متحد قرار داد. ریاض منصور ضمن تشکر از اقدام جمهوری اسلامی ایران بعنوان رئیس جنبش عدم تعهد حمایت همه اعضای این جنبش از پیش نویس اتحادیه عرب را خواستار شد.
در این نشست بیست عضو از اعضای جنبش غیرمتعهد در سخنانی ضمن ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکوم نمودن جنایات اسرائیل، از شورای امنیت خواستند به مسئولیت های خود در قبال بحران جاری عمل کند و ضمن محکوم کردن تجاوزات اخیر، متجاوز را به توقف حملاتش وادار نماید.
سفرای عدم تعهد در یان بیانیه اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و اقدام فوری شورای امنیت را برای توقف جنایات این رژیم در سرزمین های اشغالی خواستار شدند.
این بیانیه که با امضای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد صادر شده، ضمن محکومیت شدید جنایات سازمان یافته صهیونیستها علیه فلسطینیان، از همه نهادها و مجامع مسئول منطقه ای و بین المللی خواست تا در اسرع وقت به وظایف قانونی و انسانی خود، در راستای لغو فوری و کامل محاصره نوار غزه و ارسال کمک های انساندوستانه به مردم فلسطین عمل نمایند.