رئیس حزب اپوزوسیون رژیم صهیونیستی از رهبران احزاب یش عاتید و هاتنوعا خواست تا ائتلاف لیکود به رهبری نتانیاهو را ترک کنند.

[divide] به گزارش روزنامه تایمز اسراییل، اسحاق هرزوگ رئیس حزب اپوزوسیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به اقدام آویگدور لیبرمن وزیر خارجه به کناره گیری حزبش از ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت، کابینه نتانیاهو در آستانه فروپاشی است و فعالیت هایش بطور کامل متوقف شده است. هرزوگ از لیبرمن بدلیل ماندن در کابینه نتانیاهو انتقاد کرد و از زیپی لیونی وزیر دادگستری و یاییر لاپید وزیر دارایی خواست که احزاب خود را از ائتلاف لیکود خارج کنند تا با همکاری یکدیگر کابینه ای جدید همراه با حزب کارگر تشکیل دهند. لیونی رئیس حزب هاتنوعا و لاپید رئیس حزب یش عاتید است. وی افزود: این یک کابینه است که فعالیت هایش متوقف شده و در نتیجه در آستانه انحلال کامل به سر میبرد. پس از اینکه نخست وزیر احساس کمبود اعتماد به نفس کرد، لیبرمن باید در همان لحظه کابینه را ترک می کرد. من همچنین به لیونی و لاپید پیشنهاد می کنم که کابینه نتانیاهو را ترک کنند و به ما برای یک اقدام سیاسی بزرگ پیوندند.