دادستانی کل دمیاط مصر، پرونده ۳۰۰ عضو اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد.

[divide] به گزارش الیوم السابع، دادستانی کل دمیاط مصر به ریاست قاضی محمد الزنفلی، پرونده 300 تن از اعضای اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد. این در حالی است که دادستانی کل دمیاط پرونده 500 نفر دیگر از اعضای اخوان المسلمین را به دادگاه جنح (بزهکاری) ارجاع داد و دستور دستگیری و احضار 400 نفر از اعضای اخوان المسلمین را نیز صادر کرد. تحریک به خشونت و شورش و بستن بزرگراه‌ و برگزاری تظاهرات بدون مجوز، بخشی از اتهاماتی است که این افراد با آن مواجه هستند. با گذشت یکسال از برکناری محمد مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر توسط ارتش، محاکمه و احضار اعضای جماعت اخوان المسلمین و رهبران این جماعت همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی مصر بسیاری از رهبران اخوان المسلمین و اعضای این جماعت را به اعدام و حبس ابد و مجازات‌های دیگر محکوم کرده‌اند. این در حالی است که تظاهرات هواداران مرسی و اعضای اخوان المسملین همزمان با گذشت یکسال از برکناری وی ادامه دارد و برخی از اماکن حساس مصر شاهد تدابیر شدید امنیتی است.