مسئولان " فیسبوک " فعالان فلسطینی را به دلیل صدور فراخوان برای برگزاری مراسم سالگرد اشغال فلسطین محدود کردند.
فعالان جنبش جوانان " یافا " در فلسطین اشغالی تأکید کردند که فیسبوک فعالیتشان را به دلیل فراخوان آنان برای برگزاری مراسم سالگرد اشغال فلسطین محدود کرده است. " فاطمه حلیوی " از اعضای این جنبش تأکید کرد، این نخستین بار نیست که فیسبوک فعالیت آنها را محدود می کند، و این مسأله قبلا نیز درجریان حمایت این جنبش از اسرا در زندانهای رژیم صهیونیستی و همچنین تجاوز این رژیم به غزه بارها تکرار شده است. جنبش جوانان یافا اخیرا در فراخوانی مردم فلسطین را به شرکت در مراسم شصت و پنجمین سالگرد اشغال فلسطین در میدان ساعت این شهر، دعوت کرده است. حلیوی تأکید کرد، این محدودیت ها موجب حضور گسترده تر فعالان در مراسم سالگرد در چهارشنبه آینده خواهد شد.