با توجه به تنش های موجود در برخی کشورهای اسلامی، رسانه های گروهی انگلیسی هجوم سختی علیه اقلیت مسلمان این کشور آغاز کرده اند به طوری که دیدگاه شهروندان نسبت به اسلام و مسلمانان به دیدی شک برانگیز تبدیل شده است.

[divide] بر اساس گزارش پایگاه میدل ایست آنلاین؛ رسانه های انگلیسی این کشور در مدت اخیر اخبار و تصاویر فراوانی از ورود برخی افراد سلفی که در غرب زندگی می کنند به کشورهای عراق و سوریه منتشر کردند و این اخبار با نشر فیلم ویدیویی از سه جوان انگلیسی که به گروه تکفیری « داعش» پیوسته بودند و همگان را به جهاد دعوت می کردند، اوج گرفت. دولت انگلستان در گزارشی اعلام کرد که تاکنون 500 مسلمان از انگلستان به نام جهاد به دو کشور سوریه و عراق مهاجرت کرده اند ؛ این نوع عدم تفکیک سلفی ها از عموم مسلمانان شهروندان انگلیسی را در تنگنا قرار داده و تفکر منفی علیه اسلام را در ذهن انان تداعی می کند. « متیو گودین» از اعضای انجمن دولتی مبارزه با دشمنی علیه مسلمانان، تصریح کرد که در تمام نظرسنجی های صورت گرفته روشن شد که تعداد زیادی از شهروندان انگلیسسی ها تفکرات منفی علیه اسلام و مسلمانان در ذهن خود دارند، به عنوان نمونه در نظرسنجی های سال گذشته روشن شد که 60 درصد از انگلیسی ها دارای دیدی منفی نسبت به مسلمان هستند که اغلب قشر جوان جامعه هستند. در همین راستا نظرسنجی های دیگری نشان داد که یک چهارم شهروندان نسبت به مسلمانان بی اعتماد هستند و بیان کردند که اگر مسلمانان در کشور نبودند و یا تعداد آنان کمتر بود، جامعه بهتری داشتیم و آنان بر این عقیده اند که اسلام کنونی، اسلام نیست . این در حالی است که برخی از بیان کردند که مسلمانان تمام تلاش خود را برای مبارزه با افراطی گری به کار گرفته اند.