تماشای این کلیپ برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.

گروه تروریستی داعش که در عراق با همراهی بازماندگان ارتش جنایتکار صدام از هر گونه جنایتی فروگذار نکرده اند، در جدیدترین اقدام وحشیانه خود، ضمن پوشاندن سر مردم، با دست و پای بسته آنها را از بالای کوه به پایین پرت میکنند.

[divide] در ادامه اقدامات وحشیانه این گروه تکفیری در سوریه و عراق، تروریستهای عضو داعش روی جدیدی از جنایتهای خود را نمایان کردند. در تصاویری که شبکه پرس تی وی پخش کرد، علاوه بر اعدامهای خیابانی که به کار هر روزه این تروریستها تبدیل شده، اعضای این گروه دست و پا و صورت افراد را پوشانده و آنها را از بالای کوه به پایین پرتاب مبکنند.

تماشای این کلیپ برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.