دادگاهی در مصر دوازده تن از هواداران رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را به اعدام محکوم کرد.

[divide] به گزارش اسکای نیوز، دادگاهی در مصر دوازده تن از هواداران رئیس‌جمهور برکنار شده این کشور را به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که این دادگاه یازده نفر دیگر را نیز از اتهامات وارده تبرئه کرد. پرونده این دوازده تن از هواداران مرسی که به اتهام دست داشتن در حوادث کشتار نیروهای پلیس پاسگاه کرداسه به اعدام محکوم شده‌اند، برای تایید به مفتی مصر ارجاع داده شده است.