با آغاز دور جدید خشونت افراطی های بودایی علیه مسلمانان در سریلانکا، حداقل ۳ مسلمان کشته و ۸۰ تن زخمی شده اند.

[divide] به گزارش خبرگزاری الجزیره، بودایی های افراطی عضو گروه سینهالا نیمه شب دیشب به دو شهر ساحلی در سریلانکا که جمعیت زیادی از مسلمانان در آنها زندگی می کنند زنگ خطر شروع دوباره درگیری ها و خشونت های فرقه ای در این کشور را به صدا درآوردند. با حملات دیشب در دو شهر ساحلی آلوتگاما و برووالا، پلیس مقررات و گشت های فشرده ای به راه انداخته است. در این حملات خانه ها، مساجد و مغازه های مسلمان این دو شهر مورد حمله قرار گرفته و طعمه حریق شده است. گزارش ها از بروز درگیری ها در شهر لاتوگانا نیز گزارش شده است. پلیس در شهر برووالا اعلام کرده برای جلوگیری از نفوذ بودایی های افراطی، از گاز اشک آور نیز استفاده کرده است. هر دو شهر نامبرده از مراکز توریستی سریلانکا محسوب می شود اما به نظر می رسد در این حملات هیچ آسیبی به خارجی ها وارد نشده است. حلمی احمد از مسوولان شورای مسلمانان کشور سریلانکا به الجزیره گفته است با اینکه اوضاع درحال حاضر امن است اما برآورده های اولیه از خسارات فراوان به اموال مسلمانان حکایت دارد. سه مسجد، چهل خانه و نه مغازه تنها در آلوتگاما در آتش نفرت بودایی ها سوخته اند. این درحالیست که رئوف حکیم، وزیر دادگستری سریلانکا دولت را به عدم کفایت لازم در آرام کردن اوضاع و در حفاظت از مسلمانان متهم کرده است. گروه افراطی نیروی بودا سال هاست حملات کور و خشنی علیه اقلیت مسلمان در سریلانکا ترتیب می دهد و به نظر می رسد دولت در جلوگیری از وقوع چنین حملاتی ناموفق عمل کرده است. هم اکنون اوضاع در شهرهای مسلمان نشین ساحلی تحت کنترل پلیس و ارتش قرار دارد.