دادگاهی در مصر ۳۰ نفر از طرفداران گروه اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

[divide] به گزارش روزنامه الاهرام، 30 نفر از حامیان جمعیت اخوان المسلمین مصر ساکن استان الفیوم به حبس ابد و 13 نفر دیگر نیز به سه سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که محاکمه محمد مرسی و برخی از رهبران اخوانی در خصوص پرونده جاسوسی برای عوامل خارجی به تعویق افتاد. از سوی دیگر، پرونده استاندار سابق المنیا و 95 اخوانی دیگر نیز به اتهام تحریک به تظاهرات به دادگاه جنایی ارجاع داده شد. شایان ذکر است که تعدادی از حامیان جمیعت اخوان المسلمین مصر در مرکز ابوقرقاض استان المنیا در چندین مسر تظاهرات کردند و با نیروهای امنیتی نیز درگیر شدند. دادگاه جنایی مصر دو روز گذشته نیز 34 تن از اعضای جماعت اخوان المسلمین را به اتهام شورش در خلال جشن‌های بزرگداشت سالروز انقلاب 25 ژانویه دو سال حبس محکوم کرد. دادگاه جنایی قاهره اخیرا نیز محمد حسنی مبارک را در قضیه کاخ های ریاست جمهوری به 3 سال حبس و علاء و جمال را به 4 سال حبس محکوم و همچنین بازگرداندن 21 میلیون و 167 هزار پوند به اضافه پرداخت 125 میلیون پوند به عنوان جریمه ملزم کرد.