پایگاه الخبرپرس تصویری از مخالفان سوری را منتشر کرد که پرچم‌های اسراییل به دست دارند.

[divide] پایگاه خبری الخبرپرس لبنان در گزارشی نوشت: اینکه مخالفان سوری به آلت دست اسراییل مبدل شوند و برخی از سرکردگان آنها باب رایزنی را با این رژیم باز کنند، برای تمامی افراد معروف است، اما چیزی که ما را به تعجب واداشته است تجمع مخالفان در مرکز لندن با هدف قدردانی از اسراییل به خاطر مداوای تروریست‌هاست که پرچم‌های دشمن صهیونیستی را به دست گرفته‌اند.