برخی از مقامات سوریه اعلام کردند که تعدادی از اعضای تیم مذاکره کننده در ژنو۲ پس از بازگشت با عوارض مشابه یکدیگر به شدت بیمار شدند.

[divide] به گزارش پایگاه خبری الحدث نیوز، برخی از مقامات بلندپایه سوریه سوالات بسیار جدی درخصوص بیقراری و بی حالی تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده سوری پس از بازگشت از کنفرانس ژنو2 مطرح کردند. این افراد تاکید کردند که وضعیت جسمی "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه پس از بازگشت از ژنو بسیار وخیم شد و همچنین عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی نیز پس از بازگشت از این سفر، 20 روز را در بیمارستان به سر برد. عوارض مشابهی در چندین تن دیگر از اعضای هیئت اعزامی به سوریه پدیدار شد که این موارد گمانه‌زنی‌هایی را درخصوص احتمال مسمومیت عمدی اعضای هیئت سوری اعزام شده به ژنو2 به وجود آورده است اما تاکنون در این خصوص تحقیقاتی صورت نگرفته است. اخیرا ولید المعلم وزیر خارجه سوریه برای انجام عمل جراحی قلب به بیمارستان دانشگاه آمریکایی بیروت منتقل شده بود.