دادگاه جنایی قاهره ۱۹ دانشجوی منتسب به گروه اخوان المسلمین را به ۵ سال حبس محکوم کرد.

[divide] به گزارش پایگاه خبری الیوم السابع، دادگاه جنایی قاهره در مرکز روسای پلیس طره در حضور «احمد لبیب» رئیس دادستانی حوادث غرب قاهره تشکیل جلسه داد. بر اساس این گزارش، دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات متهمان، 19 دانشجوی منتسب به اخوان المسلمین را به 5 سال حبس و یک دانشجوی ترک را تبرئه کرد. دادگاه همچنین این دانشجویان را به پرداخت 20 هزار پوند به دلیل حوادث خشونت بار الازهر، محکوم نمود. این در حالی است که دانشگاه الازهر طی روزهای اخیر نیز شاهد برگزاری تظاهرات دانشجویی بود و دانشجویان با سر دادن شعارهایی تحریم انتخابات ریاست جمهوری و آزادی همکلاسی های خود را خواستار شدند.