مردم سوریه در چندین شهر این کشور به ویژه در دمشق برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تظاهرات کردند.

[divide] به گزارش سانا، مردم سوریه در میدان شهید یوسف العظمة در منطقه الصالحیة در دمشق تجمع گسترده ای را برای حمایت از ارتش، انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از نامزدی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار کردند.