وزارت اوقاف مصر ضمن اینکه هرگونه برپایی نماز جمعه در خارج از مساجد را نوعی شورش توصیف کرده از نهادهای امنیتی خواست مانع از برگزاری نماز جمعه در میادین و اماکن عمومی شوند.

[divide] به گزارش پایگاه خبری الشروق وزارت امور اوقاف مصر با صدور بیانیه ای برگزاری نماز جمعه خارج از مساجد بویژه در میادین و اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه که امروز شنبه منتشر شد وزارت اوقاف ضمن پرهیز گروهها و تشکلها برای انجام فریضه نمازجمعه در خارج از مساجد، مسجد جامع را تنها مکان برگزاری نماز جمعه در نقاط مختلف مصر عنوان کرد. این وزارتخانه نسبت به پیامدهای برگزاری نماز جمعه در میادین و استفاده سیاسی از آن به عنوان یک راهکار غلط هشدار داد و مدعی شد که این اقدام به نوعی خلط کردن سیاست در دین است. این درحالی است که براساس اموزهای دین اسلام نماز یک همایش عبادی و سیاسی است. در بیانیه وزارت اوقاف مصر ضمن اینکه هرگونه برگزاری نماز جمعه در خارج از مساجد را نوعی شورش توصیف کرده است از سازمانها و نهادهای امنیتی خواسته شده مانع از برگزاری نماز جمعه در میادین و اماکن عمومی شوند. ناظران سیاسی معتقدند چنین بیانیه ای نه تنها نشانگر ضعف و ناتوانی جریانات حاکم در تامین امنیت در مصر پس از انقلاب 25 ژانویه است که نشان می دهد مصر به دوران دیکتاتوری مبارک بازگشته است چه اینکه در دوره وی در چارچوب سیاست اسلام ستیزی و دین ستیزی هرگونه برگزاری نماز در اماکن عمومی و میادین ممنوع بوده ضمن اینکه مساجد هم حق انتشار اذان از طریق بلندگو را نداشتند. یکی از تعالیم مترقی دین مبین اسلام برگزاری نمازهای گروهی خاصه نماز جمعه در اماکن بسیار بزرگ است که توانایی جذب افراد بیشتری از جامعه اسلامی را داشته باشد. هرچند در دین اسلام به برگزاری نمازهای جماعت در درون مساجد توصیه اکید شده است لیکن از آنجا که برگزاری نماز جمعه آئینی عبادی و سیاسی است .