معاون وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ افغانستان از یک حمله تروریستی از طریق مین گذاری در مسیر خودروی حامل او نجات یافت.

[divide] شبکه تلویزیونی العالم لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از خبرنگار خود اعلام کرد: معاون وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ افغانستان از یک حمله تروریستی که از طریق مین گذاری در مسیر خودروی حامل او در شمال کابل صورت گرفته بود ، نجات یافت.