اظهارات بی سابقه رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی عربستان سعودی در خصوص حمایت عربستان و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس از اسرائیل در برابر ایران، محافل رسانه ای صهیونیستی را به شگفتی واداشت.
، " عود گرانوت " تحلیلگر مسائل عربی کانال یک تلویزوین رژیم اشغالگر در این باره گفت: همزمان با اقدامات اسرائیل علیه سوریه، رزمایش گسترده ای با مشارکت ۲۲ کشور در منطقه خلیج فارس در حال شکل گیری است. این رزمایش که با حضور آمریکا و انگلیس و همه کشورهای حاشیه خلیج فارس و لبنان برگزار می شود، با هدف رویارویی با " محور شرارت " طراحی شده است. وی افزود: هدف از این رزمایش آماده سازی برای رویارویی با ایران است. در این رزمایش، حرکت ناوگانها در خلیج فارس و روشهای مین زدایی بررسی شد. تحلیلگر اسرائیلی در همین راستا به اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی جده اشاره کرد و به نقل از وی گفت: این رزمایش بمثابه پیام تهدید آمیز برای ایران و پیامی برای تایید اقدامات اسرائیل است. وی افزود: این کارشناس مسائل سیاسی عربستانی می گوید، اگر اسرائیل به سوریه حمله کرد، ما در کنار اسرائیل خواهیم بود. تلویزیون رژیم اشغالگر در همین حال اظهارات " انور عشقی " رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی عربستان را در گفتگو با شبکه " الجزیره " قطر پخش کرد. وی در این گفتگو مدعی شد: دشمن مشترک فرضی در این رزمایش، " ایران " است. ایران در آستانه انتخابات است و احتمال می رود مستقیما علیه اسرائیل در تحولات سوریه دخالت کند. انور عشقی افزود: این رزمایش بمثابه نوعی اطیمنان دادن به اسرائیل است؛ اگر اسرائیل قصد حمله به ایران داشته باشد، کشورهای شرکت کننده در این رزمایش نیز به نوبه خود نقش آفرینی می کنند. عود گرانوت در خصوص اظهارات انور عشقی گفت: این اظهارات در حد خود بی سابقه است و نظیر آن را پیش از این نشنیده بودیم. کارشناس صهیونیست افزود: از دیدگاه عربستان و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس، تنها اسرائیل و آمریکا می توانند از آنها در برابر ایران هسته ای حمایت کنند.