مرکز ملی مبارزه با فساد عربستان از اعتقاد بیش از ۶۷ درصد مردم به گسترش فساد مالی و اداری در این کشور خبر داد.

[divide] به گزارش العالم، "عثمان بن صالح العامر" معاون سابق امور تحقیقات علمی رئیس دانشگاه حائل در نشستی با عنوان نقش مبلّغین در مبارزه با فساد، در ریاض گفت: تحقیقات سال 2013 نشان می‌دهد که 1 / 92 درصد مردم عربستان معتقدند که واسطه ها و دلالان بارزترین نمونه فساد در این کشور هستند. العامر گفت: 8 / 87 درصد از فساد موجود در ادارات دولتی که بیشتر از قبل شده است، ریشه در کوتاهی و کم کاری مبلغین مذهبی دارد. "محمد الشریف" رئیس مرکز ملی مبارزه با فساد نیز اعلام کرد : این مرکز درپی انتشار اسامی مفسدان مالی و اداری در رسانه‌ها پس از صدور احکام قضایی برای آنها است . الشریف گفت: ما مجدانه درپی اجرایی کردن طرح انتشار اسامی مفسدان مالی و اداری هستیم ولی این کار را پس از محکوم شدن آنها در دادگاه‌ها خواهیم کرد. مرکز ملی مبارزه با فساد عربستان در گزارشی اعلام کرده است که 8 / 67 درصد مردم معتقدند که فساد مالی و اداری در این کشور گسترش یافته است و 3 / 30 درصد نیز معتقدند که دامنه فساد محدود است؛ کمتر از 2 درصد نیز معتقدند که هیچ فسادی در کشورشان وجود ندارد.