سخنگوی سازمان ملل خبر از پیوستن فلسطین به پنج کنوانسیون و معاهده بین المللی وابسته به سازمان ملل داد.

[divide] به گزارش الرسالة نت، سخنگوی سازمان ملل با اعلام این خبر افزود: فسطین به پنج کنوانسیون مخالفت با شکنجه‌ها، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با هر گونه تبعیض نژادی، کنوانسیون مقابله با هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد معلول وابسته به سازمان ملل پیوسته است. وی افزود: شورای حقوق بشر سازمان ملل از درخواست فلسطین برای پیوستن به این کنواسیون های به منظور تقویت و دفاع از حقوق بشر در سرزمین های اشغالی استقبال کرده است. لازم به ذکر است چندی پیش تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار پیوستن فلسطین به 8 کنواسیون وابسته به سازمان ملل شده بود که اکنون به پنج مورد آن موافقت شده است و سه مورد دیگر در حال بررسی است.