نیروهای مزدور آل خلیفه پس از تخریب مسجد " ابوذر غفاری " اکنون در حال قرار دادن وسایل بازی در محوطه این مسجد هستند.

[divide] به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، نیروهای آل خلیفه پس از تخریب مسجد "ابوذر غفاری" اکنون در حال قرار دادن وسایل بازی و تفریح در محوطه این مسجد هستند. آل خلیفه که این مسجد را درچارچوب سیاست های تبعیض آمیز خود علیه اکثریت شیعه این کشور تخریب کرده بود؛ در ژوئیه 2013 تصمیم گرفت از زمین آن برای ساخت بوستان عمومی استفاده کند. از زمان تصویب این طرح فقط خارجی هایی که تابعیت بحرینی را از آل خلیفه دریافت کرده بودند و در مراکز اسکان حکومتی ساکن بودند، می توانستند از این زمین برای بازی استفاده کنند و در مقابل کسانی که در این زمین نماز می خواندند با حمله با گاز اشک آور و یا بازداشت مواجه می شدند. رژیم آل خلیفه پس از آغاز انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین و اعلام حالت فوق العاده، 38 مسجد را ویران کرد که یکی از آن‌ها مسجد امیرالبربغی است که رژیم بحرین سعی داشت مکان آن را تغییر دهد. مسجد الکویکبات و عین رستان از دیگر مساجد تخریب شده هستند که قرار است اراضی آنها تغییر کاربری داده شود.