نتایج تازه ترین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم آمریکا از واشنگتن می‌خواهند تا نقش خود در عرصه جهانی را کاهش دهد. [divide] جدیدترین نظرسنجی روزنامه وال استریت ژورنال حاکی از آن است که حدود نیمی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواستار کاهش فعالیت و حضور آمریکا در عرصه جهانی هستند که این نسبت به دهه‌های گذشته تغییر چشمگیری را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، تنها یک پنجم مردم آمریکا در این نظرسنجی خواستار افزایش نقش فعال آمریکا در عرصه‌های جهانی شده‌اند. در نظرسنجی سال 2001 میلادی تنها 14 درصد مردم آمریکا از دولت واشنگتن خواسته بودند تا کمتر در سیاست‌های جهانی دخالت و مشارکت داشته باشد و 37 درصد مردم در آن زمان خواستار افزایش نقش این کشور در اقدامات جهانی شده بودند. ولی در نظرسنجی اخیر بیش از 47 درصد مردم آمریکا از کاهش نقش این کشور در عرصه جهانی حمایت کرده و تنها 19 درصد خواستار افزایش این نقش شده‌اند. 30 درصد مردم نیز از نقش کنونی آمریکا در سیاست جهانی ابراز رضایت کرده‌اند. این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که تنها 38 درصد مردم آمریکا از عملکرد اوباما در عرصه سیاست خارجی حمایت می‌کنند. نتایج این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده است که دولت اوباما روسیه را به ادامه دخالت در اوکراین متهم کرده و تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را ضد مسکو اعمال کرده است.