مردم بحرین در اعتراض به عدم تحویل پیکر شهید " عبدالعزیز العبار " در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.
به گزارش شبکه "الولوه"، مردم بحرین سه شنبه شب در اعتراض به تحویل ندادن پیکر شهید "عبدالعزیز العبار" در منطقه السنابس و دیگر مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات خواستار تحویل جنازه عبدالعزیز العبار به خانواده اش برای تشییع و دفن او شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین با بازداشت شدگانی که در زندانهای رژیم آل خلیفه به سر می برند، اعلام همبستگی و تاکید کردند نیروهای آل خلیفه تظاهرات مسالمت آمیز را با گازهای اشک آور و گلوله های ساچمه ای سرکوب می کنند. ساکنان مناطق مختلف بحرین شنبه گذشته نیز  در مناطق «سنابس»، «ستره»،«شهرکان»، «الدراز» و «سماهیج» برای در اعتراض به عدم تحویل پیکر این شهید بحرینی همبستگی با شهدا تظاهراتی مسالمت آمیز با عنوان «شهید دست و پا بسته» برگزار کردند. جمعیت الوفاق اعلام کرد که عبدالعزیز العبار 10 روز پیش بر اثر اصابت گلوله نظامیان رژیم آل خلیفه زخمی شد و پس از آن به شهادت رسید اما تاکنون رژیم بحرین جنازه او را به خانواده اش تحویل نداده است.