نخست وزیر عراق ضمن تاکید بر چالش های بزرگی که این کشور با آن روبروست، همه جناح های سیاسی را مسئول شکست های سیاسی داخلی دانست.

، نوری مالکی در پیامی به مراسم سالگرد شهادت " سید محمد باقر حکیم " رییس اسبق " مجلس اعلای اسلامی " که توسط " علی الادیب " وزیر آموزش عالی و پژوهشهای علمی عراق و معاون دبیرکل حزب الدعوه اسلامی قرائت شد، نسبت به تقسیم بندهای سیاسی خونین هشدار داد و خواستار در پیش گرفتن سیاست خارجی متعادل با کشورهای منطقه ای و بزرگ بر اساس منافع متقابل شد.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: نظام انتخاباتی که برای تحقق دمکراسی طراحی کرده ایم به انسجام و توافق هایسیاسی منتهی نشده است، چون توافق سیاسی به دست نیامد و باید در این زمینه تجدید نظر کنیم.

وی تمام جناحهای سیاسی کشور را مسئول شکست توافقات سیاسی دانست و یادآور شد: دمکراسی وقتی به هرج و مرج کشیده شود، باعثوخامت اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و خدماتی می شود.

مالکی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری میان جناح های سیاسی مختلف، گفت: وطن تکه تکه می شود، چالش های بزرگ و اختلافات اجتماعی وجود دارد و تنها تقسیم بندی های سیاسی خونین مانده است تا اوضاع از این هم برتر شود.

وی با اشاره به لزوم بررسی تمام خواسته های مردمی از گذشته تا به امروز برای درک ریشه های منطقه ای و بین المللی، افزود: فرهنگ تکفیر و تخریب، در عراق رواج یافته که در واقع از رژیم سابق به ارثرسیده است.

مالکی خواستار ایجاد روابط متعادل با کشورهای تاثیر گذار همجوار شد و گفت: عراق باید دیپلماسی فعال بر اساس منافع متقابل را دنبال کند.

در پی تظاهرات در استانهای سنی نشین در اعتراض به سیاست دولت، عراق با بحران سیاسی روبرو شد.

احمد چلبی رییس ائتلاف ملی عراق در ژانویه سال جاری بیانیه ائتلاف را در پارلمان قرائت کرد؛ این بیانیه، عمار حکیم رییس مجلس اعلای اسلامی عراق را مامور برگزاری نشست رهبران جناح های سیاسی برای حل بحران کنونی کرد، اما گفت وگو میان طرفهای سیاسی به برگزاری نشست احزاب و جناح های سیاسی منجر نشد.