معاون وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: مسکو حاضر است تا حمایت وسیع خود را برای حل و فصل بحران سیاسی اوکراین ارائه دهد.
صدای روسیه، "گریگوری کارازین" معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار با اولگ تزارف از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اوکراین تصریح کرد: مسکو حاضر است تا حمایت گسترده و وسیع خود را برای حل و فصل بحران سیاسی اوکراین پیشنهاد دهد. بر اساس این گزارش وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: طرف روسی در این دیدار بر این مساله تاکید کرده است که بحران سیاسی اوکراین باید توسط خود اوکراینی ها و در تماس نزدیک با سازمان همکاری و امنیت اروپا حل و فصل شود. روسیه نیز حاضر است تا بیشترین حمایت خود را برای حل و فصل این بحران ارائه و پیشنهاد دهد. دولت روسیه حاضر نیست مقام های جدید کی یف را به رسمیت بشناسد. مسکو بر این باور است که دولت جدید اوکراین با زور و خشونت به قدرت رسیده است.