" جریان وفاء اسلامی " بحرین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که هم اکنون درحدود چهار هزار زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور به‌سر می‌برند.
به گزارش مرآه البحرین، "جریان وفاء اسلامی" با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، هم اکنون در حدود 3500 الی 4 هزار زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین به سر می‌برند؛ این تعداد شامل زندانیان پیر، جوان، زن و کودک می‌باشد. این جریان تاکید کرد که زندانیان سیاسی در بحرین مورد شکنجه قرار گرفته و به جرم‌های واهی متعددی محاکمه می‌شوند. همچنین جریان وفاء اعلام کرد، اعتراف مقامات بحرینی به وجود نیروهای امنیتی خارجی مانند، نیروهای اماراتی و اردنی در کشور و فعالیت امنیتی و نظامی آنان اعتراف به جرم بر اساس قوانین حقوق بشر و قوانین بین المللی است. این درحالی است که چندی پیش خوان مندز، گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل متحد اعلام کرده بود، در خصوص پرونده بحرین همچنان در حال دریافت گزارش ‌هایی از موارد جدید بازداشت‌ها، بدرفتاری‌ در زندان، شکنجه و استفاده بی رویه از زور در سرکوب اعتراض‌های هستیم. وی همچنین تاکید کرده بود که تاکنون هیچ اقدامی علیه احکام قضایی بحرین و اتهامات وارده به برخی شهروندان صورت نگرفته است از سوی دیگر بسیاری از شهروندان به دلیل شکنجه‌ فراوان اقدام به اعتراف دروغین کرده اند.