شرکت بالای شهروندان افغانستان در انتخابات، نشان می دهد که از یک طرف، افغانستانی ها می خواهند مسوولیت در کشورشان را بر عهده گیرند و همچنین اعتماد به غرب در این کشور متزلزل شده است.
دی سایت، در تحلیلی نوشت: افغانستانی ها افرادی غیر قابل پیش بینی هستند. در حالی که بسیاری از تحلیلگران غربی سناریوهای نابودی و سقوط را برای آینده این کشور طراحی می کنند، مردم این کشور بصورت گسترده به پای صندوق های رای می روند تا یک رییس جمهور جدید را انتخاب کنند. نویسنده در ادامه، از شرکت گسترده مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر با وجود حملات تروریستی خبر داده و نوشت: اما این حملات تروریستی نسبت به چهار سال گذشته کم تر بود. براساس این گزارش: اگر کسی در ماه های گذشته از شهروندان افغانستان درباره انتظارات آنها از آینده سوال کرده باشد از این مشارکت بالا در انتخابات غافلگیر نمی شود. بسیاری از افغانستانی ها حالا خوش بین هستنند، چرا که بالاخره فرصتی را می بینند که خودشان درباره کشورشان بتوانند تصمیم گیری کنند. دی سایت در ادامه نوشت: حامد کرزی که سالیان طولانی به عنوان عروسک خیمه شب بازی آمریکا اعتبار داشت کناره گیری کرده و برای اولین بار در تاریخ این کشور یک رقابت انتخاباتی بین نامزدهای مختلف ریاست جمهوری برگزار شد. غرب خود را از این میدان خارج کرده و در پایان سال نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند. همچنین اکثر افغانستانی ها این مساله را هم مثبت ارزیابی می کنند. به دلیل حملات وحشیانه و حمله های غلط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در این کشور اعتبار ناتو در افغانستان از بین رفته است. زندان های ابو غریب و گوانتانامو در کل اعتماد افغانستانی ها به ارزش های غربی را سست و متزلزل کرده است. در ادامه آمده است: دیگر هیچ کس در این کشور انتظار بهبود شرایط وخیم امنیتی را از نیروهای خارجی ندارد. حتی خود حامیان غربی و نظامیان بلند پایه آلمانی اعتراف می کنند که در مناطقی که نیروهای بین المللی در حال حاضر از آن خارج شده اند از تنش ها کاسته شده است. این نشریه آلمانی با اشاره به پیشرفت های خوبی که در افغانستان در سال های اخیر وجود داشته است در بخش دیگری از این مطلب نوشت: مدل های غربی تنها در زندگی اندکی از زنان افغانستان شناور شده است و آن ها در این راستا بیشتر به سمت فرهنگ همسایه غربی شان تمایل دارند.