دو سناتور جمهوریخواه با شرکت در یک گردهمایی شروع غیررسمی مبارزات انتخاباتی آمریکا را رقم زدند.
دو سناتور محافظه کار حزب جمهوریخواه در گردهمایی در نیوهمپشایر شرکت کردند که در نظر بسیاری ، شروع غیررسمی مبارزات انتخاباتی سال 2016 را رقم زده است. سناتور "تد کروز" و "سناتور رند پل" به این امید که حمایت هم حزبی های خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کسب کنند ، در این گردهمایی شرکت کردند.در حالی که هنوز هیچ سیاستمداری وارد میدان رقابت نشده است ، کروز و پل از چند ماه قبل تلاش خود را آغاز کرده اند. در حالی که بیست ماه بیشتر به انتخابات اولیه باقی نمانده است ، حزب جمهوریخواه هنوز صاحب یک نامزد واقعی نیست اما در حزب دموکرات "هیلاری کلینتون" از دیگر نامزدهای احتمالی پیش است.