بخش تبلیغ اداره روحانیون مسلمانان قرقیزستان مدل جدیدی از لباس مبلغان مذهبی را با توجه به ویژگی‌های سنتی مسلمانان در این کشور طراحی کرد.
اداره روحانیت مسلمانان قرقیزستان لباس‌های جدیدی را برای مبلغان مذهبی در این کشور طراحی کرد. دفتر مطبوعاتی اداره روحانییت مسلمانان قرقیزستان گزارش داد که در بخش مبلغین این اداره برای تطبیق لباس مبلغان مذهبی با ویژگی‌های سنتی مردم مسلمان این کشور یک لباس با شکل جدید طراحی و آماده شده است. به گفته این منبع، مبتکر این ایده تعداد 1200 دست از این لباس را برای مبلغان مذهبی تهیه کرده است. این مسئله در حالی است که «روشن آیراتو» معاون مفتی قرقیزستان در مراسمی در مسجد مرکزی شهر بیشکک نمونه‌هایی از این لباس جدید را به شاگردان دوره‌های تبلیغ هدیه کرد. نمونه‌هایی از این لباس نیز در بخش دعوت هر منطقه از کشور وابسته به اداره مفتیات قرقیزستان و نوآموزان این رشته در شهرهای «اوش» و «جلال‌آباد» توزیع خواهد شد. طراحی لباس‌های مذهبی در قرقیزستان با توجه به ویژگی‌های مردم مسلمان این کشور در حالی است که به باور کارشناسان، در کنار چنین اقداماتی برای ارتقاء جایگاه و نقش اسلام در جامعه قرقیزستان باید اصلاحاتی در اداره مفتیات و سیستم آموزش‌های اسلامی در این کشور صورت گیرد.