سخنگوی کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی افغانستان با اشاره به اینکه مردم با حضور گسترده در پای صندوق‎های رأی افتخار آفریدند، اظهار داشت: ثبت شکایت‎های انتخاباتی پایان پذیرفته و روند رسیدگی به این شکایت‎ها آغاز شده است.
«نادر محسنی»، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‎های انتخاباتی در یک نشست خبری در کابل، با اشاره به اینکه مردم افغانستان با حضور گسترده خود در پای صندوق‎های رأی در روز انتخابات افتخار آفریدند، اظهار داشت: ثبت شکایت‎های انتخاباتی پایان پذیرفته و رسیدگی به این شکایت‎ها آغاز شده است. وی افزود: در بسیاری از ولایت‌ها هم اینک روند رسیدگی به شکایت‎های انتخاباتی جریان دارد و در برخی ولایت‎های دیگر که تا هنوز این روند آغاز نگردیده است تا ساعات دیگر آغاز خواهد شد. وی یادآورشد که هزار و 573 مورد شکایت‎های انتخاباتی، مستند و مکتوب شده است و رسیدگی به این شکایت‎ها در تغییر نتایج ابتدایی و نتایج نهایی انتخابات مؤثر خواهد بود. وی موارد شکایت‎های ثبت‎شده در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را 752 مورد برشمرد. محسنی خاطرنشان کرد که کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی نسبت به مسئولیت‎های ملی خود حساس بوده و به موارد مستند شکایت‎های انتخاباتی به صورت جدی رسیدگی خواهد کرد. وی در پایان اطمینان داد: با تفکیک آرای واقعی و معتبر از آرای تقلبی و مشکوک مشخص خواهد شد که کدام یک از کاندیداها توانسته آرا و اعتماد اکثر شهروندان افغانستان را از آن خود سازد.