رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قطعنامه اخیر پارلمان اتحادیه اروپا سخیف بود، اظهار داشت: این موضوعات نشان از کج فهمی و بد فهمی این افراد می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تصویب قطعنامه اخیر پارلمان اتحادیه اروپا در رابطه با حقوق بشر ایران، اظهار داشت: این اقدام و اظهارنظر درباره حماسه سیاسی کشور قطعا کار سخیفی بود و این موضوعات نشان از کج فهمی و بد فهمی این افراد می‌دهد. از طرفی دیگر شاید هم عده‌ای آنها را فریب داده باشند، اما نباید این اظهارات نادرست بیان شود. وی اضافه کرد: قطعا این اقدامات به ویژه اقدام اخیر اتحادیه اروپا عجیب نیست، زیرا عده‌ای از فتنه‌گران در عرصه بین‌الملل به دنبال ایجاد آشفتگی هستند، اما این کشورها خواهند دید که راه ناصوابی را طی کرده‌اند. از طرفی دیگر برخی مطالب مطرح شده درباره حقوق بشر ایران هم نسنجیده بود.