آیت الله عیسی قاسم ضمن به سخره گرفتن دموکراسی مورد نظر رژیم بحرین از دستگاه قضایی آل خلیفه به شدت انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه المنامه، آیت الله شیخ عیسی قاسم در خطبه های نماز جمعه این هفته در مسجد امام صادق(ع) در منطقه الدراز بحرین در واکنش به احکام قضایی گفت: یا دستگاه قضایی ظالم است یا ملت بحرین ملت مجرمی هستند اما محال است که ملت مجرم باشند. وی افزود: دستگاه قضایی بحرین احکام ظالمانه ای خارج از قانون اساسی و دیگر قوانین صادر می کند.جای شگفتی است که حتی برای یک بار هم دستگاه قضایی بحرین مخالفت خواسته های قوه مجریه عمل نمی کند.قضاوت عادلانه از نظر رژیم بحرین همیشه به زیان مخالفان و به نفع رژیم است.این عدالتی خاص است که فقط رژیم بحرین آن را می شناسد.این عدالت مغایر با دین،عدالت واقعی و قانون است.این عدالتی است که ملت بحرین آن را قبول ندارد،عدالتی است که سازمان های بین المللی آن را مورد انزجار قرار می دهد و آن را محکوم می کند.احکام زیادی علیه مخالفان صادر می شود و قاتلان و مفسدان به حال خود رها می شوند یا دستگاه قضایی ظالم است یا ملت بحرین مجرم که قطعا ملت بحرین این گونه نیستند. آیت الله عیسی قاسم ضمن به سخره گرفتن دموکراسی مورد نظر رژیم بحرین بیان کرد: دموکراسی مورد نظر رژیم دموکراسی شاخص و منحصر به فردی است و دیگر دموکراسی ها باید به آنها اقتدا کنند!دموکراسی در بحرین به مفهوم انتخاب مجلس مشورتی انتصابی است که دارای حق قانون گذاری است،این مجلس مجری سیاست های رژیم است،دستگاه قضایی خواسته ها رژیم و احکام مورد نظر آن را پیاده می کند،در قانون اساسی نظر مردم جایی ندارد،حق برگزاری نماز در مساجد ویران شده سلب سده است، مناسک دینی با محدودیت روبرو هستند، با خواسته های برحق مقابله می شود،سلب تابعیت مردم بحرین و اخراج آنها ادامه دارد. وی گفت: از دنیا می خواهم که دموکراسی را به من یاد بدهد.دموکراسی دیکتاتوری فقط نام دموکراسی را یدک می کشد.رژیم با دموکراسی بیگانه است و دیدگاه منطقه ای و کشورهای تاثیرگذار و دوست رژیم نیز این گونه است.