فرمانده سابق یگان اجرای عملیات‌های ترور در سازمان جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی معروف به یگان «قیساریه» از ۲ بار طراحی موساد برای ترور یک شخصیت عالی رتبه عربی خبر داد.
«مایک هراری» در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گفت که موساد 2 بار برای ترور یک شخصیت عالی رتبه عربی که اسرائیل وی را تهدیدی برای خود می‌دانست، برنامه ریزی کرد و سعی نمود در حین سفر این شخص به یکی از کشورهای اسلامی، او را ترور نماید. هراری اظهار داشت که برای ترور این شخص چنین برنامه‌ ریزی شده بود که یک فرد تک تیرانداز از یکی از ساختمان‌ها به سمت وی تیراندازی کند و ماموریت این تک تیرانداز نیز این بود که اسلحه را وارد این کشور اسلامی نماید و با موفقیت نیز این کار را انجام داد و توانست خود را به عنوان یک فرد ثروتمند که برای یک سفر شکاری وارد این کشور شده است، جا بزند و اسلحه را وارد نماید اما شخص مورد نظر مسیر عبوری خود را که برای آن برنامه ریزی شده بود، تغییر داد. وی افزود که در سال 1960 برای مشارکت در این عملیات فراخوانده شد و «ایسار هرئیل» رئیس وقت موساد وی را در جریان جزئیات این عملیات قرار داد و تاکید کرد که عملیات بسیار خطرناکی است و وی در جستجوی افراد داوطلب برای اجرای ماموریت است. هراری اشاره کرد که وی با مشارکت در این عملیات موافقت کرد زیرا فرد مورد نظر خطر بزرگی برای اسرائیل بود و نخستین بار نبود که اسم وی مطرح می‌شد بلکه پیش از این نیز موساد چند طرح را برای ترور وی بررسی کرده بود. این افسر سابق موساد تصریح کرد که این رهبر عربی مستحق ترور است و حکم مرگ وی بیهوده صادر نشده است زیرا تا کنون مشکلات زیادی را برای اسرائیلی‌ها بوجود آورده است و خطر مستقیم و روشنی برای اسرائیل است. وی در ادامه گفت: پس از گذشت 10 سال از شکست عملیات نخست، موساد برای بار دوم نقشه‌ ترور این شخصیت را طرح‌ ریزی کرد و در سال 1970 قرار شد یک تک تیرانداز در یک تجمع مردمی به سمت وی تیراندازی نماید و این رهبر عربی همانگونه که برنامه ریزی شده بود با محافظان خود وارد کشور مربوطه شد، همه چیز آماده بود اما « گلدا مایر» نخست وزیر وقت اسرائیل با اجرای این عملیات موافقت نکرد زیرا نگران آن بود که مقامات ارشد اسرائیل هدف قرار داده شوند.