وزیر خارجه آلمان انتخاباتی آزاد و شفاف در افغانستان را آغاز سیاسی جدید و باز شدن راهی برای تصمیم گیری های مهم در این کشور ارزیابی کرده و درباره ادامه کمک های کشورش به افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ اطمینان داد.
"فرانک والتر اشتاین مایر"، وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "اوزنابروکر سایتونگ" اظهار داشت که 2014 می تواند برای افغانستان یک مسیر چهار راه باشد. اگر افغان ها بتوانند در پایان هفته در یک انتخابات آزاد و شفاف رئیس جمهوری جدید کشور خود را انتخاب کنند می توانند راه را برای یک شروع جدید سیاسی و تصمیمات مهم برای آینده این کشور باز کنند. در پنجم آوریل انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار می شود. "اشتاین مایر" در بخش دیگری از این گفتگو درباره ادامه حمایت های آلمان از افغانستان اطمینان داده و تصریح کرد که آلمان به افغانستان پشت نمی کند. ما آماده ایم تا بعد از پایان عملیات نیروهای بین المللی ایساف و بازگشت نظامیان خود از این کشور در پایان سال 2014 باز هم به افغانستان کمک کنیم. همزمان دولت آلمان بر این مسئله تاکید دارد که دولت جدید افغانستان اصلاحات مد نظر جامعه بین المللی را که یک رهبری خوب و مبارزه با فساد از اولویت های آن است در پیش گیرد. وزیر امور خارجه آلمان همچنین خاطر نشان کرد که ماموریت آلمان در افغانستان سال هاست که بیشتر صورت غیر نظامی به خود گرفته است. در مرکز اهداف ما در افغانستان بازسازی این کشور، آموزش و خلق چشم اندازهای اجتماعی و اقتصادی برای انسان ها است. از طرفی اگر افغانستان این را بخواهد و در این راستا پیش شرط های سیاسی و قانونی را خلق کند آلمان در چهار چوب عملیات آموزشی و مشاوره بین المللی نیز در افغانستان فعالیت خواهد کرد. حامد کرزی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان، هنوز پیمان امنیتی که برای تداوم حضور نیروهای بین المللی در افغانستان بعد از سال 2014 ضرورت دارد را امضا نکرده است. آمریکا و ناتو حالا امیدوارند که این امر توسط جانشین "حامد کرزای" تحقق یابد. اما انتظار به دست آمدن نتیجه سریعی از انتخابات ریاست جمهوری 5 آوریل در افغانستان نمی رود و احتمال دارد که این انتخابات به دورهای بعد کشیده شود.