همزمان با نزدیک شدن به موعد انتخابات، هفته جاری در ولایت هرات به عنوان " هفته انتخابات " نامگذاری گردید.
به گزارش مسلم پرس به نقل از خبرگزاری آوا،مسئولان محلی هرات میگویند که تمامی کارمندان ادارات را موظف ساخته اند که در هفته جاری سهم فعالی در تشویق مردم برای شرکت انتخابات داشته باشند. آنان میگویند که هیچ یک از کارمندان دولتی حق ندارند به نفع کاندیدان خاصی تبلیغات بکنند. سید فضل الله وحیدی؛ والی هرات طی یک نشست خبری گفت که هدف از نام گذاری این هفته بنام "هفته انتخابات" همگانی کردن انتخابات میباشد. وی گفت که تلاش میشود تا از طریق برنامه های مختلف، آگاهی رسانی های موثر برای خاطر تشویق زنان و مردان به پای صندوقهای رای دهی صورت بگیرد. والی هرات گفت: باتوجه به اینکه هفته روان را بنام هفته انتخابات نام گذاری کرده ایم، به تمامی کارمندان و ادارت دولتی اعلان میکنیم تا در تشویق مردم برای اشتراک فعال در انتخابات پیش رو سهم بگیرند. وی همچنان تاکید نموده گفت که ما به کارمندان ادارات دولتی هشدار داده ایم که در هیچ یک از امورات انتخاباتی و به نفع هیچ یک از کاندیدان انتخاباتی کمپاین و اشتراک نداشته باشند. آقای وحیدی گفت که ماموران ما نباید تحت تاثیر کمپاین کدام کاندید قرار بگیرند؛ چرا که ما تحت یک نظام و قانون زندگی میکنیم و اشتراک مامورین دولتی در کمپاینهای انتخاباتی خلاف قانون میباشد. والی هرات افزود که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخاباتی شفاف و همگانی گرفته شده است و نیروهای امنیتی از چندی بدینسو تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته اند و سایتهای انتخاباتی تحت نظارت آنها قرار دارد. وی گفت که از مجموع ۴۶۳ سایت انتخاباتی هیچ کدام در تهدیدات امنیتی نیستند و در برخی از ولسوالی ها مخالفین مسلح دولت حضور دارند؛ اما توانایی مقابله با نیروهای امنیتی را ندارند. وی همچنان از مردم هرات خواست تا در تامین امنیت انتخابات و روز رفتن به پای صندوقهای رای دهی با نیروهای امنیتی همکاری جدی داشته باشند. وحیدی همچنان گفت که در روز انتخابات مردم با شهامت به پای صندوقهای رای دهی حاضر خواهند شد و ما شاهد برگزاری انتخاباتی شفاف در کشور خواهیم بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 16 حمل / فروردین سال جاری در این کشور برگزار می گردد .