سازمان دیده‌بان حقوق بشر شیعه، تدابیر سرکوب‌گرانه علیه متفکران شیعه و مخالفان سیاست‌های استبدادگرانه دولت عربستان را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به آن‌ها شد.
بر اساس گزارش پایگاه رسمی سازمان دیده‌بان حقوق بشر شیعه، در بیانیه‌ای به این منظور آمده است تدابیر ضد حقوق بشر و آزادی عمومی از آن جا که زندگی شهروندان را هدف قرار می‌دهد و حق آزادی بیان  را زیر سوال می‌برد، دارای مجازات‌های بین‌المللی سنگینی است. احکامی در مدت اخیر علیه برخی از وبلاگ‌نویسان در عربستان صادر شده است، تعرض علیه توافق نامه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، به عنوان نمونه، دادگاه عربستانی  مدتی قبل، به اتهام تشویق به اعتراض علیه آل سعود، یکی از وبلاگ‌نویسان را به 10 سال زندان، پراخت غرامت مالی به میزان 27 هزار دلار و 10 سال ممنوعیت از سفر محکوم کرد. به همین دلیل از نظام سعودی خواسته شد تا سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود را مورد بازبینی قرار داده و تدابیر ضد حقوق بشر و بازداشت‌های اصلاح طلبان را پایان دهد، همچنین زندانیان خواهان اصلاحات، دموکراسی و آزادی را به سرعت آزاد کند.