سازمان ملل متحد حمله به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان ( آوا) ، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان، در بیانیه ای ضمن محکومیت حمله به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل گفت : کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افراد ملکی هستند و کار های غیر نظامی را انجام می دهند . نماینده ویزه سازمان ملل متحد در امور افغانستان تصریح کرد ، حمله به غیر نظامیان نقض جدی به قوانین بین المللی و حقوق بشر بوده و جنایات جنگی محسوب می شود . وی ضمن تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار داشت ، شهروندان افغان در هر کجا که هستند باید فرصت شرکت ازادانه در تصمیم گیری برای تعیین سرنوشت آینده کشور خود را داشته باشند . نماینده ویژه سازمان ملل متحد ، از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات و سازمان های امنیتی در ایجاد شرایط که اجازه حضور گسترده مردم را در انتخابات پیشرو فراهم کرده اند، استقبال کرد .