رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت در مراسم جشن جهانی نوروز اواسط هفته آینده عازم کابل پایتخت افغانستان می‌شود.
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران هفته آینده جهت شرکت در چهارمین مراسم جشن جهانی نوروز به کابل افغانستان سفر می‌کند. چهارمین جشن جهانی نوروز قرار است 7 فروردین/حمل سال 1393 در کابل پایتخت افغانستان و با حضور کشورهای صاحب جشن از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان برگزار شود. بر اساس این گزارش از روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیز برای حضور در جشن جهانی نوروز رسماً دعوت شده و قرار است وی اواسط هفته آینده به کابل سفر کند. اولین و دومین دوره جشن جهانی نوروز در 7 فروردین/حمل 1389 و 1390 در تهران و سومین جشن جهانی نوروز  نیز در فروردین/حمل 1391 در تاجیکستان برگزار شد و حالا چهارمین دوره آن قرار است در کابل پایتخت افغانستان برگزار شود.