شهر «یبرود» اولین روز خود پس از آزادی را با ادامه گشت‌های میدانی ارتش سوریه در مناطق مختلف این شهر و برافراشتن پرچم سوریه در نقاط مختلف آن از جمله میدان اصلی شهر سپری کرد.
شهر «یبرود» اولین روز خود پس از آزادی را با ادامه گشت‌های میدانی ارتش سوریه در مناطق مختلف این شهر و برافراشتن پرچم سوریه در نقاط مختلف آن از جمله میدان اصلی شهر سپری کرد. شهر استراتژیک یبرود روز گذشته و طی عملیات 3 روزه ارتش سوریه آزاد شد. یبرود، مرکز منطقه القلمون در ریف دمشق است و مهمترین کانون تجمع و مرکز فعالیت گروه تروریستی «جبهه النصره»، شاخه رسمی القاعده در سوریه به شمار می‌آمد.