مجمع عمومی سازمان ملل سه شنبه ۲۰ مارس درخصوص موضوع اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد. [divide] ایتارتاس از مقر سازمان ملل در نیویورک به نقل از «عفاف کونجا» سخنگوی رئیس شصت و هشتمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد مجمع عمومی سازمان ملل سه شنبه 20 مارس درخصوص موضوع اوکراین تشکیل جلسه خواهد داد.