رئیس جمهور موقت مصر گفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور نامزد نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، "عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر گفت در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور نامزد نخواهد شد و افزود مصر اکنون نسبت به زمان آغاز دوره انتقالی، در وضع بهتری به سر می برد. وی در مصاحبه شبکه مصری «سی بی سی» با وی که یکشنبه شب پخش شد گفت: «قطعا مصر اکنون نسبت به زمانی که من رئیس جمهور شدم تفاوت کرده است و نسبت به زمان آغاز دوره انتقالی در وضع بهتری به سر می برد. در آن زمان همه چیز در حد آرزو و ایده بود و نمی دانستیم آیا خواهیم توانست ایده ها را اجرا کنیم یا خیر». وی افزود: «ولی به لطف خدا این مرحله را پشت سر گذاشتیم و توانستیم قانون اساسی را تدوین کنیم و به همه پرسی بگذاریم و اکنون برای تکمیل نقشه راه تلاش می کنیم. انتخابات ریاست جمهوری به زودی برگزار خواهد شد و کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری آغاز مبارزات انتخاباتی را اعلام خواهد کرد». عدلی منصور افزود: «قطعا شاهد رقابت در این انتخابات خواهیم بود و رقابت به شخصیت هایی که آنها را می شناسیم محدود نخواهد شد». منصور افزود قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد و انتخابات ریاست جمهوری از آغاز تا پایان بیش از 60 روز طول نخواهد کشید.