تظاهرکنندگان بحرینی با ادامه برگزاری تظاهراتهای مسالمت آمیزدر مناطق مختلف این کشور، برقراری دموکراسی و محاکمه شاه بحرین در دادگاه های بین المللی را خواستار شدند.
دراین تظاهرات که عصر روز پنجشنبه و در چارچوب دعوت جمعیت مخالف الوفاق برگزار شد، پارچه نوشته هایی با عنوان " بحرین پایتخت شکنجه است " به چشم می خورد. گفتنی است برگزاری این تظاهرات با سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه که مقامات بحرینی فقط یک بار به وی اجازه ورود به کشور را دادند، همزمان شد. " احلام الخزاعی " عضو دبیرخانه جمعیت الوفاق بحرین گفت: افزایش سرکوب شهروندان توسط رژیم حاکم موجب می شود که مردم اصرار بیشتری بر ادامه تظاهرات برای برقراری دموکراسی و ادامه انقلاب داشته باشند. تظاهرات دیگری نیز در سالروز شهادت جمیل العلی در بازار منامه با شعار " مقاومت انتخاب ماست " برگزار شد و تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار سرنگونی رژیم و محاکمه حمد بن عیسی در دادگاههای بین المللی شدند. اهالی منطقه السنابس واقع درغرب منامه، ستره، منطقه قدیم و دیگر مناطق نیز با انجام راهپیمایی و سر دادن شعارهای " هرگز حکومت قصاب را نمی پذیریم " و " حمد فریبکار باید سرنگون شود "، خواهان آزادی فوری زندانیان شدند و سرکوب برنامه ریزی شده شهروندان توسط رژیم را محکوم کردند. معترضین ضمن اعلام همبستگی با زندانیان، پادشاه بحرین را مسئول حوادثجاری دانسته، رژیم وی را فاقد مشروعیت توصیف کرده و خواهان سرنگونی آن شدند.